tirsdag 8. februar 2011

Informasjonskløfter, innledning

I denne oppgaven skal det diskuteres hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. Det vil si at det skal komme fram forskjellige momenter, forklaringer, forhold og årsaker som skal si noe både for og imot på hvordan media påvirker informasjonskløfter. Ordet ”media” kan betegnes som alle former eller kanaler for kommunikasjon innenfor et eller mellom flere samfunn. I dag finner bruker vi gjerne ordet media eller massemedia for TV, radio, aviser osv. som er veldig aktive i de fleste samfunnene som eksisterer i verden. I senere tid har også internett tatt over en stor rolle i media. Ifølge Wikipedia er ”Informasjonskløft” begrepet for at det er en viss mengde informasjon som finnes i en gruppe, men ikke i den andre. Det vil altså si at det er et stort skille mellom disse to i forhold til hvor mye informasjon som eksisterer i de ulike gruppene. Årsakene til noe slikt kan være forskjeller på hvor stor tilgang man har til denne informasjonen, som gjennom alder, kjønn, bosted, kultur og bakgrunn. Ved at en slik kløft kan skapes, forsterkes eller motvirkes av media vil si at det kan lages, gjøres større og sterkere eller gjøres mindre og svakere. Informasjonskløfter skapes stort sett hele tiden, men er vi på vei inn i en tid hvor disse kløftene stadig forsterkes?

mandag 10. januar 2011

Oppsummering av 1. termin

I løpet av den 1. terminen har vi gjennomgått mye spennende og moro. Timene har vi brukt til massevis av god undervisning, hvor vi også selv har deltatt. Vi har uke for uke blitt plukket ut en og en til å holde foredrag i både det som kalles for "Ukens foredrag" og "Ukens kurer". Temaene har vært valgfrie i ukens kurer, mens temaet allerede hadde blitt utgitt i ukens foredrag. Dette har gitt timene ganske så interessante i tillegg til at det var ganske moro å holde foredrag selv.

1. termin har også bestått av mye annet. Vi har hatt noen større temaer i både form for prosjekter og vanlig undervisning:

  • Mediestrategi - vi har lært noe om hva dette er for noe, og vi praktiserte det ved å lage et selv.  Denne strategien hjalp oss med å hjelpe rektoren på skolen med å få skolen til å bli bedre til blant annet utdeling av informasjon. Vi ble delt i grupper og gjorde akkurat de samme oppgavene, og en gruppe samlet det beste fra begge medieklasser i VG3. Dette ble presentert for rektor i form av et foredrag.
  • Film - vi har vært igjennom foredrag om filmhistorie, litt om virkemidler og stort sett frisket opp det vi har lært i VG2. Tidligere i bloggen har vi også publisert noe om en filmepoke vi selv har valgt, i tillegg til en spesiell film. Vi gjennomførte også et prosjekt i praksis ved å lage en film. Valget var veldig åpent for hva vi ville lage for noe, og akkurat min gruppe endte opp med å lage en trailer. Det var lærerikt, morsomt og veldig interessant.
  • Sosiale medier - veldig mye gjennom undervisning har vi vært innom det som kalles for sosiale medier. Vi har også vært litt innom dette ved ukens kurer. Vi har lært masse om hva sosiale medier er, hva det kan brukes til og hvilke sosiale medier som finnes. 

Så vi har vært innom mye og stort sett vært ganske så opptatte med disse temaene. Som en avslutning for å gjøre dette innlegget litt morsommere, kan jeg jo legge ut filmen gruppa mi lagde under prosjektet:

Drug Dealing 2: Snekker'ns Revenge


onsdag 24. november 2010

Internetts historie

Det hele startet i 1957 da pc'ene før dette bare hadde "batch processing", som betyr at maskinene kun kunne jobbe med en ting av gangen. Folk prøvde da å utvikle et nettverk slik at flere brukere på en måte kunne dele på det samme arbeidet. I løpet av det samme året sendte Sovjetunionen satelitten "Sputnik 1" i bane rundt jorda, følte USA at de måtte fortsette med en ledelse i teknologien og kom da opp med DARPA (Defense Advance Research Project Agency) for å lage et større nettverk som skulle hjelpe med å dele kunnskaper og unngå fordobling av research som allerede er gjort. DARPA, RAND, NPL fra Storbritannia og Cyclades fra Frankrike skapte sammen et vitenskaplig, militært og kommersielt nettverk som blei grunnlaget for vårt internett i dag.

World Wide Web ble utviklet i 1989 av Tim Berners-Lee i fysikkinstituttet CERN i Sveits. I 1993 blei den offentlig tilgjengelig på internettet, og dette skulle vise seg å være en ganske så revolusjonerende tjeneste som veldig mange mennesker etter hvert fikk tilgang til.

I dag har stort sett alle hjem i Norge tilgang til internett, i tillegg til store deler av verden.

Kilder:
Solstad, Øyvind (kun artikkelen) Internetts Historie, 20. januar 2009
Bilgil, Melih (med filmen)  [Internett] 

Wikipedia, den frie encyklopedi. Sist endret 28. oktober 2010 [Internett]

Nettsiden nrkbeta.no virket som en god en kilde. NRK er jo den første radio- og TV-kanalen vi fikk her i Norge, og nrkbeta.no er en side som jobber med fremtidige medier. Den beskrives som "NRKs sandkasse  for teknologi og nye medier." Filmen som i det hele tatt fremstiller hele denne historien ser også ut som en god kilde. Filmen er laget med en britisk stemme som forklarer historien (noe som kan gi en viss klasse) og filmen består av veldig gode animasjoner som illustrer utviklingen.
Nettsiden som Melih Bilgil, derimot, gir ikke noe godt første inntrykk. Siden ser ganske så amatøraktig ut, men den får et lite pluss ettersom det står "Visual Conceptual Design, München" øverst som kan vise til at det ikke ligger mye tull bak dette.

Wikipedia er den frie encyklopedien som folk kan legge inn all mulig fakta om på. Denne siden brukes veldig ofte av veldig mange, så dersom noen skrive noe som er feil, vil veldig fort noen oppdage det og har muligheten til å endre på det. Ting på denne nettsiden endres på en del for å få alt mest mulig riktig, som det også viser seg å være.

mandag 27. september 2010

Film: "Metropolis" i epoken "Tysk ekspresjonisme"

Metropolis


Denne filmen, som er laget av  Fritz Lang i 1927, utspiller seg i et fremtidig eller futuristisk samfunn som kalles for et dystopi, som er det motsatte av utopi. Det betyr at det ikke er et paradis som er betydningen av et utopi, men heller  et "ikke-godt" samfunn. Denne filmen er basert på Fritz  Langs' kones bok "Thea von Harbou"

Denne filmen er fra epoken som kalles for tysk ekspresjonisme som var i mellomkrigstiden. I Tyskland arbeidet filmskaperne med en ekspresjonisme som preget filmbildene. Scener og fortellergrep ga uttrykk for sjelstilstander og indre følelser. Filmene fikk et foruroligende uttrykk på grunn av overdrevne spillestil og kraftig sminke fra skuespillerne og også på grunn av særegne scenografier og bruk av lys og skygge.

Denne filmen befinner seg også i boken "1001 filmer du må se før du dør" i tillegg til at wikipedia sier at dette var favorittfilmen til Adolf Hitler, selv om jeg også har en annen kilde som sier at hans favoritt er King Kong...

Trailer: