tirsdag 8. februar 2011

Informasjonskløfter, innledning

I denne oppgaven skal det diskuteres hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. Det vil si at det skal komme fram forskjellige momenter, forklaringer, forhold og årsaker som skal si noe både for og imot på hvordan media påvirker informasjonskløfter. Ordet ”media” kan betegnes som alle former eller kanaler for kommunikasjon innenfor et eller mellom flere samfunn. I dag finner bruker vi gjerne ordet media eller massemedia for TV, radio, aviser osv. som er veldig aktive i de fleste samfunnene som eksisterer i verden. I senere tid har også internett tatt over en stor rolle i media. Ifølge Wikipedia er ”Informasjonskløft” begrepet for at det er en viss mengde informasjon som finnes i en gruppe, men ikke i den andre. Det vil altså si at det er et stort skille mellom disse to i forhold til hvor mye informasjon som eksisterer i de ulike gruppene. Årsakene til noe slikt kan være forskjeller på hvor stor tilgang man har til denne informasjonen, som gjennom alder, kjønn, bosted, kultur og bakgrunn. Ved at en slik kløft kan skapes, forsterkes eller motvirkes av media vil si at det kan lages, gjøres større og sterkere eller gjøres mindre og svakere. Informasjonskløfter skapes stort sett hele tiden, men er vi på vei inn i en tid hvor disse kløftene stadig forsterkes?

1 kommentar:

  1. Jeg liker denne innledningen. Den er presis og har med det viktigste. Husk at Internett ikke er et vanlig massemedium, men et nettverk av datamaskiner som er basis for en mengde kommunikasjonstjenester.

    SvarSlett